+38 044 338 00 43
До сайту університету

Iсторiя бібліотеки

Комплектування бібліотечного фонду

Фонд бібліотеки – головне джерело задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, працівників вищого навчального закладу. Він є основою функціонування бібліотеки.Процес формування бібліотечного фонду (БФ) включає в себе такі етапи: створення, постійний розвиток і підтримку в належному стані. Основними способами підтримування відповідності БФ є придбання документів згідно профілю навчального закладу.

Крім поточного комплектування (поповнення бібліотечного фонду документами, які щойно вийшли у світ), бібліотека використовує всі види ретроспективного комплектування (поповнення бібліотечного фонду назвами та примірниками за минулі роки).

На початку функціонування Науково-навчальної бібліотеки їй були передані фонди просвітницьких установ та громадськмх організацій, приватні бібліотеки українських вчених, дублетні примірники з інших бібліотек ВНЗ.

Також поповнення бібліотечного фонду здійснюється з обмінно-резервних фондів бібліотек ВНЗ на основі договорів про співпрацю.

Контакти
Навчально-наукова бібліотека

+38 044 338-00-41
Приймальна комісія

+38 044 338 00 43
+ 38 068 338 00 43
+38 093 338 00 43