+38 044 338 00 43
До сайту університету

Cпівробітництво

Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Бібліотека КПІ) — найбільша технічна університетська бібліотека України, заснована у 1898 році. Інформаційний та комунікаційний, науковий та культурно-освітній центр університету.

https://www.library.kpi.ua/

Договір про здійснення документообігу


Націона́льна бібліоте́ка Украї́ни і́мені В. І. Верна́дського (НБУВ) — головна всеукраїнська книгозбірня, загальнодержавний комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр, найбільше за обсягом документно-інформаційних ресурсів книгосховище України. Одна з найбільших національних бібліотек світу. Підпорядкована НАН України, входить до її Відділення історії, філософії й права. Як особливо цінний об'єкт культури перебуває під охороною держави.

http://www.nbuv.gov.ua/

Договір про співпрацю

Договір про надання послуг


Наукова бібліотека імені М. Максимовича — головна наукова бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бібліотека заснована разом з університетом у 1834 році. Наукова бібліотека сьогодні є однією з найбільших і найстаріших вузівських бібліотек з розгалуженою мережею читальних залів і абонементів.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3

Договір про співпрацю


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) — всеукраїнська бібліотека загальнодержавного значення, входить до мережі науково-технічних бібліотек України та системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України. Є бібліотечно-інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром.

https://dntb.gov.ua/

Меморандум про співробітництво


Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) – провідна науково-інформаційна установа у сфері охорони здоров’я, одна з найбільших у Європі система фондів літератури медико-біологічного спрямування, національне книгосховище колекції видань медичного профілю (понад 1 млн 600 тис. примірників 35 мовами світу).

Бібліотека забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів і на основі впровадження новітніх технологій здійснює забезпечення інформаційних потреб всіх категорій спеціалістів галузі охорони здоров’я, а також спеціалістів суміжних галузей знань на засадах доступності, оперативності та комфортності.

https://library.gov.ua/

Договір про надання інформаційно-бібліотечних послуг

Контакти
Навчально-наукова бібліотека

+38 044 338-00-41
Приймальна комісія

+38 044 338 00 43
+ 38 068 338 00 43
+38 093 338 00 43